looking for, find, long-term goal-1019904.jpg

Cuvinte cheie: consiliere, îndatorare, consumatori de servicii financiare, educație financiară, prevenirea (supra)îndatorării

Consilierea în materie de îndatorare este o soluție complexă care răspunde în primul rând nevoilor consumatorilor de servicii financiare, însă, după cum au arătat multiple consultări cu părțile interesate, ea este de natură a servi intereselor tuturor, astfel de servicii asigurând protecția consumatorilor, dar, în același timp, permițându-le și creditorilor să își recupereze datoriile în mod eficace.

La nivelul Uniunii Europene, actualizarea legislației vizând consilierea în materie de îndatorare vizează următoarele puncte-cheie:

– obligația statelor membre de a promova educația în domeniul financiar;

– obligația statelor membre de a adopta măsuri pentru a încuraja creditorii să exercite indulgență rezonabilă;

– sporirea disponibilității serviciilor de consiliere în materie de îndatorare.

Consilierea gratuită și independentă în materie de îndatorare este evaluată ca având un impact pozitiv asupra societății, atât din punct de vedere social, cât și economic:

– măsurile de prevenire și gestionare a (supra)îndatorării sunt de natură a îmbunătăți incluziunea socială.

– investițiile în servicii de consiliere în materie de îndatorare au un randament excelent, în condițiile în care pentru fiecare 1 EUR cheltuit pentru consiliere în materie de îndatorare se preconizează beneficii echivalente cuprinse între 1,4 și 5,3 EUR, în principal prin evitarea costurilor pentru societate pe care le implică (supra)îndatorarea.

Obiectivul serviciilor de consiliere în materie de îndatorare este de a-i ajuta pe consumatorii care se confruntă cu probleme financiare și de a le oferi îndrumarea necesară pentru a reuși să își ramburseze, pe cât posibil, datoriile restante, menținându-și în același timp un nivel de trai decent și demnitatea.

În concret, prin intermediul consilierii gratuite și independente în materie de îndatorare, consumatorii care se confruntă cu dificultăți în a-și respecta angajamentele financiare vor beneficia de ajutor specializat în ceea ce privește administrarea propriilor datorii.

Este un deziderat al Uniunii Europene, ca statele membre să se asigure, că pun la dispoziția consumatorilor servicii de consiliere în materie de îndatorare, constând din asistența personalizată de natură tehnică, juridică sau psihologică acordată de către operatori profesioniști independenți consumatorilor care se confruntă sau s-ar putea confrunta cu dificultăți în ceea ce privește respectarea angajamentelor lor financiare. Totodată, este esențial ca acest tip de consiliere în materie de îndatorare să fie încredințat operatorilor profesioniști independenți, care nu sunt creditori, intermediari de credit, sau furnizori de servicii de creditare.

În rezumat, consilierea în materie de îndatorare îndeplinește următoarele roluri:

– le oferă consumatorilor ajutor specializat în administrarea datoriilor;

– vine în ajutorul consumatorilor care se confruntă cu probleme financiare;

– îndrumă consumatorii în găsirea unor soluții pentru rambursarea, în măsura posibilului, a datoriilor restante;

– sprijină consumatorii aflați într-o situație de dificultate sau vulnerabilitate în sensul menținerii demnității și a unui nivel de trai decent.

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2022/04-20/COM_COM20210347_RO.pdf

SITUAŢIA CONSILIERII ÎN MATERIE DE ÎNDATORARE ÎN UE ÎN  2023

Un studiu recent al Comisiei Europene (2021) a constatat că doar aproximativ jumătate dintre țările
UE oferă consiliere avansată în materie de îndatorare, în timp ce în alte 13 țări consilierea în materie
de îndatorare este oferită doar sporadic sau este inexistentă. Există diferențe mari în ceea ce
privește serviciile furnizate. Studiul a constatat că 90 % dintre gospodăriile supraîndatorate – sau
aproximativ 16 milioane de gospodării din UE27 și din Regatul Unit – nu beneficiază în prezent de
consiliere în materie de îndatorare, deși se estimează că beneficiile consilierii în materie de
îndatorare sunt mult mai mari decât costurile. 

In acord cu modificarea Directivei in materia creditului destinat consumului adoptata in  septembrie 2023 Statele membre se asigură că există servicii independente de consiliere în materie de îndatorare
pentru consumatorii aflați în dificultate (articolul 36).

Directiva prevede ca, în termen de trei ani, Comisia să realizeze un studiu care să ofere o imagine de ansamblu a disponibilității serviciilor de consiliere în materie de îndatorare în statele membre și să identifice cele mai bune practici pentru dezvoltarea în continuare a acestor servicii.