Principiul subvenționării

Cuvinte cheie: subvenționare, incluziune socială, servicii integrate, consiliere interdisciplinară, insolvența persoanei fizice

Cadrul legal al consilierii în materie de îndatorare în Germania

1999: Legea Insolvenței (§305), cu reglementarea insolvenței persoanei fizice, perioadă de „bună-purtare” și „șansa unui nou început” fără datorii, cu finanțare de la stat și evaluarea fiecărui caz individual.

2005: Legea de reglementare a asistenței sociale (SGB XII) – ajutor pentru depășirea situațiilor de viață deosebit de dificile (§11, 67-47), cu finanțare de la bugetele locale.

2005: Măsuri de incluziune– reglementarea ajutoarelor de bază acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (SGB II, §15, 16), cu finanțare de la bugetele locale.

steampunk, clock, clockwork-1636156.jpg

Istoric

1977: Primul serviciu de consiliere în materie de îndatorare, în cadrul structurilor de administrație locală ale orașului Ludwigshafen

1980: Primul serviciu de consiliere interdisciplinară organizată în materie de îndatorare, în cadrul organizației caritabile protestante Diakonie

1986: Înființarea BAG-SB (Asociația Profesională Federală de Consiliere în Materie de Îndatorare)

1996: 895 de locații de consiliere în materie de îndatorare în Germania reunificată

1999: Legea Insolvenței

2000: Înființarea rețelei AG-SBV (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Paritätischer, Wohlfahrtsverband, Crucea Roșie, vzbv – Asociația Federală de Protecție a Consumatorului și BAG-SB)

2022: 1400 de locații de consiliere în materie de îndatorare

Consultanță în materie de îndatorare și consiliere în materie de îndatorare

  • Consiliere interdisciplinară specializată, în abordare holistică, în materie de îndatorare, pentru soluționarea problemei fără a recurge la instanță, oferită de către autorități locale și organizații din domeniul asistenței sociale.
  • Inițierea procedurii de insolvență de către centre autorizate de consiliere în materie de insolvență, pentru a confirma că nu s-a reușit soluționarea problemei fără a recurge la instanță (InsO §305).
  • Consiliere în materie de îndatorare integrată în servicii pentru familie, centre de recuperare pentru adicții, etc.
blockchain, data, records-2852997.jpg
network, rectangle, rings-1989146.jpg

Obiectivul consilierii în materie de îndatorare

Intervenții în situații de criză economică

  • Analiză financiară și de buget;
  • Planificarea bugetului gospodăriei;
  • Consiliere financiară;
  • Consiliere în materie de legislație socială – oferirea de informații legale;
  • Sprijin psiho-social.

Desfășurate în principal de către asistenți sociali, cu sprijin, în regim de colaborare, oferit de juriști, profesioniști din domeniul finanțe-bănci, psihologi.