Actualul sistem de sprijin a persoanelor îndatorate din Slovacia

SERVICII INTEGRATE ÎN DOMENIUL PUBLIC:

46 de centre de consiliere gratuită pe întreg teritoriul țării – înființate între 2021 și 2022 în cadrul Proiectului UE de creare a unei Rețele Naționale de Consiliere Gratuită în materie de Îndatorare (prin intermediul Biroului Central al Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace) – servicii integrate de consiliere financiară / legală / psihologică disponibile în mod gratuit pentru orice persoană fizică care fie se află într-o situație de îndatorare, fie își dorește să prevină apariția unei situații de (supra)îndatorare pe care să nu o mai poată gestiona.

slovakia, castle, kežmarok-958491.jpg

ALTE ORGANIZAȚII PUBLICE:

Centre de Asistență Legală în întreaga țară (funcționând în subordinea Ministerului Justiției) – oferă doar consiliere legală și doar persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de ajutor gratuit (pe criterii de venit/ proprietăți deținute).

Banca Națională a Slovaciei prin departamentul său de Protecție a Consumatorilor de Servicii Financiare (aceștia intervin doar în urma sesizărilor depuse de consumatori).

ALTE ORGANIZAȚII:

 • Consilierea în materie de îndatorare oferită de Camera Executorilor Judecătorești din Slovacia – există din 2013; funcționează într-un singur loc; a oferit deja sprijin pentru 20,000 de persoane fizice confruntate cu executarea silită;
 • Asociații de consumatori / organizații de consumatori – sprijină consumatorii când au dispute cu furnizorii;
 • Diverse organizații caritabile, ONG-uri, centre comunitare pentru minorități, etc., care ajută persoane (supra)îndatorate prin proiecte proprii, desfășurate la nivel regional / local;
 • Autoritățile locale (din orașe și sate), care sprijină persoanele fizice (supra)îndatorate prin diverse programe sociale.
rubber stamp, office, authorities-2162713.jpg

Cele trei elemente ale problemei / soluției

O problemă integrată, cuprinzând 3 domenii, necesită o soluție integrată, prin colaborarea a 3 profesii pentru a oferi consiliere în materie de îndatorare, lucrând împreună la fiecare caz.  
 
Clienții care vin în timp util pentru a preveni (evita) potențiala (supra)îndatorare sunt ideali pentru noi, dar chiar dacă majoritatea clienților vin când problema de îndatorare există deja și trebuie să intervenim, întotdeauna îi ghidăm spre a preveni (evita) probleme similare pe viitor – încercăm să le schimbăm comportamentul economic și să îi învățăm prudență legală.  

Proiecte sprijinite de guvern/prin fonduri UE

Etapele proiectelor UE

2021-2023 – Proiect Național Pilot (finanțat de UE) – înființarea a 46 de centre de consiliere gratuită în Slovacia, având drept obiectiv angajarea a 192 de profesioniști (46 de consilieri legali, 46 de consilieri economici, 46 de psihologi, 46 de persoane în structurile administrative și cu roluri în managementul proiectelor) și propunându-și să consilieze 11.200 de clienți înregistrați oficial până la data de 31/10/2023.

2023 – elaborarea și aprobarea Proiectului Național Central pentru 2024 – 2026.

2024-2026 – Proiectul Național Central (finanțat de UE, îmbunătățirea, dezvoltarea și creșterea eficienței sistemului existent de consiliere gratuită în materie de îndatorare).

2026 – obiectivul este de a asigura consiliere în materie de îndatorare în mod eficient (SROI) și a cere guvernului să finanțeze această activitate din fonduri publice

Începând cu 2027 – funcționarea la capacitate deplină a sistemului de consiliere gratuită în materie de îndatorare cu finanțare de la stat.

Organizații colaboratoare

Următoarele organizații ne sprijină în proiect și colaborează cu noi:

 • Banca Națională a Slovaciei (BNS, banca centrală)
 • Asociația Slovacă a Băncilor
 • Camera Executorilor Judecătorești din Slovacia (SKE)
 • Asociația Recuperatorilor de Creanțe din Slovacia (ASINS, membră a FENCA)
 • Camera Psihologilor din Slovacia (SKP)
 • Centrul de Asistență Legală (CPP) din subordinea Ministerului Justiției
 • Serviciul de Penitenciare & Închisori (SVJZ) din subordinea Ministerului Justiției – Proiectul Național Șansă la Reabilitare
 • ONG-ul Cesta von (Calea de ieșire) – desfășoară programe de educare financiară în cadrul minorității rrome.

Colaborări cu specific local în diverse regiuni: localități (orașe și sate), centre comunitare, organizații caritabile, biserici, ONG-uri, etc.

skyline, skyscraper, skyscrapers-1925943.jpg
resume, cv, curriculum-2445060.jpg

Cerințele profesionale pentru consilieri

Toți consilierii (economiști, juriști, psihologi) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Diplomă de facultate (masterat) în domeniul relevant;
 • Minim 3 ani de experiență profesională relevantă (spre exemplu, consultanță economică sau financiară, finanțe, contabilitate, recuperare creanțe, avocatură sau stagiatură de drept, grefier la o instanță superioară, alte servicii legale, administrator judiciar, psiholog).
 • Excelente abilități de comunicare, abilități de negociere, abilități sociale, capacitate de muncă în echipă combinată cu abilitatea de a munci și a decide independent, o excelentă capacitate de a înțelege contextul social, însă rămânând detașat de cazul clientului, capacitatea de a gestiona stresul și un volum mare de muncă.
 • În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite de niciun candidat disponibil în locația respectivă după mai multe tentative de angajare, putem căuta un candidat începător, care să îndeplinească condiția de 1 an de experiență relevantă, în loc de 3 ani.

Constituirea legală a centrelor de consiliere

Deoarece proiectul este desfășurat de către Biroul Central al Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace, în calitate de organizație publică, toate centrele (punctele) de consiliere în materie de îndatorare se înființează în cadrul acestei organizații (inclusiv recrutarea angajaților, închirierea spațiilor de funcționare, utilarea birourilor, achiziționarea echipamentelor informatice și a accesoriilor, finanțarea telefoanelor mobile, etc.) – toate costurile proiectului sunt acoperite integral prin fonduri UE (programul Resurse Umane, axa de prioritate 8 – REACT EU).

Întregul personal (manageri, consilieri în materie de îndatorare, personalul cu funcții administrative) este angajat în baza Legi Slovace Nr. 552/2003, col., (privind Prestarea Serviciilor în Interes Public). Toți angajații din sistem lucrează în interiorul structurii organizatorice a Biroului Central al Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace, Secțiunea Afaceri Sociale, Departamentul Consiliere Gratuită în materie de Îndatorare.

Toți consilierii și întregul personal administrativ răspund direct în fața Șefului de Departament deși, pentru cea de-a doua etapă a proiectului (2024-2026) se conturează deja nevoia de Coordonatori Regionali – aceștia vor fi propuși pentru 3 regiuni (West, Centru, Est), separat pentru fiecare profesie (economiști, juriști, psihologi, administratori).

gavel, justice, judge-7538565.jpg